UPOZORNENIE

Nasledujúce povinné údaje nie sú správne vyplnené:


UPOZORNENIE

UPOZORNENIE


ULOŽIŤ ROZPRACOVANÉ HLÁSENIE

Do poľa zadajte emailovú adresu, na ktorú odošleme informáciu o prístupe k uloženému rozpracovanému hláseniu:
Vymazať rozpracované hlásenie poistnej udalosti?

ULOŽENIE ROZPRACOVANÉHO HLÁSENIA

Ďakujeme, že využívate online nahlásenie škodovej udalosti.

Vami rozpracované hlásenie škodovej udalosti bude v systéme dostupné nasledujúcich 5 pracovných dní. Ak do tejto doby rozpracované hlásenie nedokončíte a neodošlete, bude automaticky vymazané.

Pre riadne nahlásenie a zaevidovanie škodovej udalosti neboli poskytnuté všetky požadované údaje. Dovoľujeme si upozorniť, že nahlásenie škodovej udalosti bez zbytočného odkladu je pre jej rýchle a kvalitné vybavenie nevyhnutné. Rozpracované hlásenie škodovej udalosti bohužiaľ nie je možné považovať za riadne nahlásenie a zaevidovanie škodovej udalosti, nie je právne záväzné a spoločnosti Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, preto nevznikajú žiadne povinnosti súvisiace s jeho spracovaním.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 02/38 11 11 17 alebo e-mailom na generali.sk@generali.com."

Generali

BEZPEČNOSTNÉ OVERENIE


Upozornenie

Výhody pre Vás
ČO POTREBUJETE K OZNÁMENIU ŠKODOVEJ UDALOSTI:
  • Poistnú zmluvu (pre správne uvedenie čísla poistnej zmluvy, typu poistenia a výberu poisteného rizika na poistnej zmluve)
  • Údaje o poistenej osobe
  • Dátum vzniku škodovej udalosti
  • Informácie o príčine vzniku poistnej udalosti
  • Číslo bankového účtu pre zaslanie poistného plnenia
  • Dokumenty na zaslanie v elektronickej forme (vrátane záznamu z prvotného ošetrenia úrazu/ochorenia)
UPOZORNENIE

Z dôvodu nečinnosti bolo vypĺňanie formulára ukončené.TU 

 

Načítavanie