×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00
UPOZORNENIE

Nasledujúce povinné údaje nie sú správne vyplnené:


UPOZORNENIE

UPOZORNENIE


ULOŽIŤ ROZPRACOVANÉ HLÁSENIE

Do poľa zadajte emailovú adresu, na ktorú odošleme informáciu o prístupe k uloženému rozpracovanému hláseniu:
Vymazať rozpracované hlásenie poistnej udalosti?

ULOŽENIE ROZPRACOVANÉHO HLÁSENIA

Ďakujeme, že využívate online nahlásenie škodovej udalosti.

Vami rozpracované hlásenie škodovej udalosti bude v systéme dostupné nasledujúcich 5 pracovných dní. Ak do tejto doby rozpracované hlásenie nedokončíte a neodošlete, bude automaticky vymazané.

Pre riadne nahlásenie a zaevidovanie škodovej udalosti neboli poskytnuté všetky požadované údaje. Dovoľujeme si upozorniť, že nahlásenie škodovej udalosti bez zbytočného odkladu je pre jej rýchle a kvalitné vybavenie nevyhnutné. Rozpracované hlásenie škodovej udalosti bohužiaľ nie je možné považovať za riadne nahlásenie a zaevidovanie škodovej udalosti, nie je právne záväzné a spoločnosti Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, preto nevznikajú žiadne povinnosti súvisiace s jeho spracovaním.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 02/38 11 11 17 alebo e-mailom na generali.sk@generali.com."

Generali

BEZPEČNOSTNÉ OVERENIE


Upozornenie

Výhody pre Vás
ČO POTREBUJETE K OZNÁMENIU ŠKODOVEJ UDALOSTI:
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Údaje o poistenom
 • Dátum a miesto vzniku škodovej udalosti
 • Informácie o príčine vzniku škody a rozsahu poškodenia
 • Číslo bankového účtu pre zaslanie poistného plnenia
 • Údaje o poškodenom, škodcovi a svedkoch vrátane ich kontaktných údajov
 • Číslo prípadu a adresu polície, ak škodu šetrila
 • Číslo prípadu a adresu Hasičského a záchranného zboru, ak škodu šetril
 • Popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu
 • Adresu miesta vykonania obhliadky poškodenej veci, kontaktnú osobu a telefonický kontakt
 • Dokumenty na zaslanie v elektronickej forme
UPOZORNENIE

Z dôvodu nečinnosti bolo vypĺňanie formulára ukončené.
Chat: opýtajte sa