Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  

Garant

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Generali Investments Luxembourg S.A., ktorá spravuje fondy:

Generali Investments SICAV – GaranT 1,
Generali Investments SICAV – GaranT 2,
Generali Investments SICAV – GaranT 3,
Generali Investments SICAV – GaranT 4,
a Generali Investments SICAV – GaranT 5

rozhodla s účinnosťou k 24.03.2017 o fúzií (zlúčení) týchto podielových fondov do podielového fondu Generali Komfort Best Managers Conservative. Bližšie informácie o tomto fonde nájdete tu.

V prípade, že súhlasíte s naviazaním Vašich jednotiek na cenu nástupnického fondu Generali Komfort Best Managers Conservative, nie je potrebné z Vašej strany podniknúť žiadne kroky. Prevod Vašich jednotiek a prípadná zmena alokácie poistného nastane automaticky s účinnosťou k 24. 3. 2017 v zmysle poistných podmienok. Následne Vám zmenu ešte písomne potvrdíme.

Upozornenie: Fúziu (zlúčenie) podielových fondov GaranT do fondu Generali Komfort Best Managers Conservative schválila Komisia dohľadu nad finančným sektorom – Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg.

V prípade, ak by ste mali záujem zvoliť si viazanie ceny vašich jednotiek na iný než nástupnicky fond Generali Komfort Best Managers Conservative, zašlite nám, prosím, najneskôr do 15. 3. 2017 „Žiadosť o zmenu“, kde požiadate o premiestnenie jednotiek a v prípade potreby aj o zmenu alokácie poistného. Fondy, na ktorých ceny možno viazať podielové jednotky pre Váš poistný produkt, sú nasledovné:

Prosím zadajte číslo Vašej poistnej zmluvy:

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00