Vitajte v poisťovni Generali!

Dňa 25. 9. 2019 spoločnosti ERGO a Generali uzavreli zmluvu o prevode poistného kmeňa. 

Dňom 1. 10. 2019 bola Vaša poistná zmluva prevedená na spoločnosť Generali, ktorá sa stala Vaším novým poisťovateľom a bude mať Vašu poistnú zmluvu v správe. 

Vaše poistné krytie bude poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dojednané v spoločnosti Ergo ku dňu prevodu.

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií nás môžete kontaktovať jedným z nasledovných spôsobov:

  • Telefonicky na linku určenú na tento účel 02/5857 7777, kde Vám naši operátori radi pomôžu, 
  • emailom na adresu určenú na tento účel: generali.sk@generali.com,
  • listom na adresu: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, Slovenská republika.

Pre potreby nahlásenia poistnej udalosti môžete použiť online hlásenie poistnej udalosti.

Asistenčnú službu aj po 1. 10. 2019 v rovnakom rozsahu zabezpečuje Europ Assistance, preto môžete aj naďalej volať na telefónne číslo 02/2051 6753.

FAQ

Poistenie

1. Od kedy preberá poisťovňa Generali poistný kmeň poisťovne Ergo?

Poisťovňa Generali prevezme poistný kmeň (t. j. poistné zmluvy) spoločnosti Ergo a zároveň začne zabezpečovať všetky súvisiace služby pre klientov od 1. októbra 2019. Týmto dňom budú všetky poistné zmluvy prevedené na poisťovňu Generali, ktorá bude mať tieto zmluvy v správe a bude  novým poisťovateľom klientov spoločnosti Ergo.

2. Čo sa stane s mojím poistením v poisťovni Ergo od 1. októbra? Budem naďalej poistený alebo mi poistenie zaniká?

Poistná zmluva, ktorú majú klienti uzatvorenú s poisťovňou Ergo, nezaniká. Od 1. októbra bude táto poistná zmluva v plnom rozsahu prevedená na spoločnosť Generali, ktorá bude mať Vašu poistnú zmluvu v správe a bude Vaším novým poisťovateľom.

3. Zostáva mi v platnosti rovnaké poistné krytie, aké som mal doteraz uzatvorené v poisťovni Ergo?

Áno, Vaše poistné krytie bude naďalej poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dojednané v spoločnosti Ergo ku dňu prevodu.

4. Ako to bude s mojimi úsporami v rámci investičného životného poistenia?

Tým, že bude poistná zmluva v plnom rozsahu prevedená na spoločnosť Generali, budú prevedené aj stavy účtov týchto poistných zmlúv, a teda pre klientov sa nič nemení. Hodnoty účtov klientov budú prevedené jedna k jednej a hodnoty stavov účtov klientov sa budú naďalej vyvíjať, v súlade s poistnými podmienkami platnými pre jednotlivé produkty, na základe vývoja cien jednotiek, na ktoré sú klientske jednotky naviazané.

5. Môžem si prepoistiť svoje poistenie na poistný produkt Generali?

Áno, samozrejme, môžete. Naši kolegovia Vám radi pomôžu a poradia pri výbere správneho poistenia, ktoré bude čo najlepšie odzrkadľovať Vaše potreby.

6. Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem bližšie informácie?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašej poistnej zmluvy alebo škodovej udalosti, ako aj iných informácií, sa môžete od 1. októbra 2019 obrátiť na poisťovňu Generali:

  • Telefonicky na linku určenú na tento účel 02/5857 7777, kde Vám naši operátori radi pomôžu,
  • E-mailom na adresu určenú na tento účel: generali.sk@generali.com,
  • listom na adresu: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

7. Môžem zmluvu zrušiť ak so zmenou poisťovne nesúhlasím?

V prípade, že v poistení nebudete chcieť pokračovať, máte možnosť ukončiť zmluvu v súlade so zmluvnými podmienkami, teda výpoveďou. Ak sa klient rozhodne pre zrušenie poistenia, odporúčame navštíviť pobočku spoločnosti Generali, kde mu pracovníci odborne poradia, resp. žiadosť o zrušenie poistenia spolu vyplnia.

Platby

1. Zmení sa mi výška poistného?

Nie, výška poistného sa Vám z dôvodu prevodu Vašej poistnej zmluvy nijako nemení.

2. Ako mám od 1. októbra platiť za poistenie? Je potrebné Generali nahlásiť moje údaje?

V dôsledku prevodu Vašej poistnej zmluvy nie je potrebné nič nahlasovať ani meniť v nastavení platieb. Poistné naďalej uhrádzajte rovnakým spôsobom a s rovnakými údajmi ako doteraz.

Likvidácia

1. Na koho sa mám obrátiť v prípade poistnej udalosti?

Od 1. októbra 2019 sa v prípade poistnej udalosti obráťte výlučne na poisťovňu Generali a to:

  • hlásením poistných udalostí prostredníctvom webu generali.sk/poistna-udalost/
  • telefonicky na linku 02/5857 7777, kde Vám naši operátori radi pomôžu,
  • e-mailom na adresu: sk@generali.com,
  • listom na adresu: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

2. Kam mám poslať doklady súvisiace s poistnou udalosťou, ktorá bola nahlásená ešte poisťovni ERGO?

Od 01.10.2019 je Vašim novým poisťovateľom Generali. Ak stihnete dokumenty doručiť do 30.09.2019, zašlite ich na adresu spoločnosti ERGO. Pokiaľ ich budete odosielať neskôr, zašlite ich už na adresu Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Lamačská cesta 3/a, 841 02  Bratislava).

3. Čo sa bude diať s poistnými udalosťami, ktoré boli nahlásené do poisťovne ERGO do 30.09. 2019?

Všetky poistné udalosti, ktorých likvidácia nebola ukončená v poisťovni ERGO budú po 1. 10. 2019 posunuté na spracovanie a vybavenie do poisťovne General


Ako Vaša nová poisťovňa, ktorá Vás chce chrániť, pristupujeme zodpovedne aj k ochrane Vašich osobných dát. Aby sme s Vami mohli byť v kontakte, prosím, udeľte nám marketingový súhlas so spracovaním osobných údajov. Môžete tak urobiť cez online formulár, ktorý nájdete nižšie.

Udelenie marketingového súhlasu

zadajte bez lomítka
vo formáte +4219xxxxxxxx
Recaptcha

V prípade, že máte záujem o osobné stretnutie, dajte nám len vedieť a my Vás budeme následne kontaktovať, alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Generali vo vašom okolí.

Mám záujem o osobné stretnutie, kontaktujte ma
vo formáte +4219xxxxxxxx
Recaptcha
Načítavanie