V súvislosti s aktuálnou situáciou a blížiacou sa dovolenkovou sezónou sa množia otázky našich klientov na ich cestovné poistenie a platnosť poistného krytia v krajinách, ktoré sú označené ako bezpečné, ale aj v tých, ktoré za bezpečné zatiaľ považované nie sú.

V súčasnosti si klienti poisťovne Generali môžu dojednať všetky druhy cestovného poistenia v rámci krátkodobého cestovného poistenia, ako aj poistenia na dobu neurčitú. Pred cestou do zahraničia a počas cesty v zahraničí však klientom naďalej odporúčame sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) pre danú krajinu alebo oblasť, do ktorej plánujú vycestovať alebo v ktorej sa aktuálne nachádzajú.

Poistné krytie v rámci jednotlivých krajín:

  • V krajinách, ktoré MZVEZ označilo ako bezpečné, platí cestovné poistenie v plnom rozsahu.
    Liečebné náklady sú v krajinách, ktoré sú považované za bezpečné, hradené štandardne podľa dojednania v súlade s poistnými podmienkami. Poistné krytie zahŕňa aj liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVID-19, a to vrátane ambulantného ošetrenia, pobytu v nemocnici a predpísaných liekov. Upozorňujeme však, že testy na toto ochorenie sú hradené iba v prípadoch, keď ich v zahraničí indikuje lekár za účelom stanovenia diagnózy ochorenia.
  • V krajinách, ktoré nie sú označené MZVEZ ako bezpečné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,
    sa poistná ochrana v cestovnom poistení nevzťahuje na škodové udalosti v súvislosti s ochorením COVID-19. Škodové udalosti, ktoré sa netýkajú ochorenia COVID-19, sú štandardne cestovným poistením kryté.
  • V krajinách, ktoré nie sú označená MZVEZ ako bezpečné pre iný dôvod ako ochorenie COVID-19 (napr. vojnové stavy, prírodné katastrofy a pod.), cestovné poistenie v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami platné nie je.

Predĺžená poistná ochrana počas karantény

Ak v tomto období klient vycestuje do zahraničia v súlade s odporúčaniami a opatreniami MZVEZ a v dôsledku úradných opatrení sa neočakávane ocitne v nútenej karanténe a z toho dôvodu sa nemôže vrátiť domov v plánovanom termíne, poistenie liečebných nákladov sa klientovi bezplatne predĺži na dobu trvania karantény. Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou (napr. ubytovanie, stravovanie) však nie sú poistením kryté.

Návrat na tlačové správy

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie