Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
 • A A A
 • CHAT
 •  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti predstavuje komplexnú ochranu pre prípad povinnosti poisteného nahradiť škodu spôsobenú inej osobe alebo poistníkovi v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

 • členovia orgánov spoločnosti (člen predstavenstva, konateľ, prokurista a pod.);
 • zamestnanci spoločnosti v manažérskej, kontrolnej alebo riadiacej funkcii;
 • manželia, dedičia, zákonní zástupcovia a právni nástupcovia.

AKÝ JE ROZSAH POISTENIA?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti kryje škody v súvislosti s výkonom funkcie.

 • náhrada straty za účasť na súdnom pojednávaní
 • náhrada za porušenie práv zamestnancov vyplývajúcich z pracovného pomeru
 • náklady na extradičné konanie – náklady na vydanie poisteného do cudziny
 • náklady na obranu v konaní proti osobnej slobode alebo majetku
 • náklady na očistenie mena poisteného (náklady na „PR“)
 • náklady na osobné potreby v súvislosti so zabavením majetku
 • náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní
 • náklady na právnu ochranu v súvislosti so škodou na majetku alebo na zdraví
 • náklady na právnu ochranu
 • náklady na psychologickú pomoc
 • náklady na vyšetrovanie
 • náklady súvisiace so zásahmi regulačného orgánu
 • náklady v neodkladných prípadoch

 • dodatočná doba na uplatnenie nároku
 • dodatočná doba na uplatnenie nárokov proti bývalým členom orgánov spoločnosti
 • náklady na predchádzanie vzniku nároku
 • poistenie nevýkonných členov orgánov spoločnosti
 • poistenie členov orgánov novej dcérskej spoločnosti
 • poistenie osoby vyslanej spoločnosťou do orgánov spoločnosti mimo skupiny

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií