Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
 • A A A
 • CHAT
 •  
 • Klientska zóna

DOMino

DOMino je komplexné poistenie majetku, s ktorým si ochranu vášho domova vyskladáte podľa svojich predstáv. V jednej zmluve poistíme váš rodinný dom, byt, chatu, garáž, zariadenie domácnosti všetkých vašich nehnuteľností, ale zahŕňa aj komplexné poistenie zodpovednosti za škodu.

KOMU JE POISTENIE URČENÉ

Poistenie majetku DOMino je určené všetkým, ktorí chcú mať istotu, že v prípade nepredvídateľných situácií bude o ich majetok dobre postarané.

PREČO PRÁVE NAŠE POISTENIE

 • celý majetok máte poistený jednou zmluvou a s jednou platbou poistného;
 • súbor vedľajších stavieb automaticky dojednaný s limitom poistného plnenia 15 % z poistnej sumy nehnuteľnosti;
 • v cene poistenia jedinečné benefity, napríklad predĺžená záruka o 1 rok na domáce spotrebiče, preplatenie nákladov na  opätovné obstaranie osobných dokladov po poistnej udalosti, poistenie hrobov, nepredvídateľný výpadok elektrickej energie a iné;
 • praktické asistenčné služby ZADARMO.

ROZSAH POISTENIA

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na pevných častiach, tzv. kostre vášho bytu alebo rodinného domu, či už dokončeného, rozostavaného alebo v rekonštrukcii. Poistenie kryje tiež vedľajšie stavby s doplnkovou funkciou k nehnuteľnosti (napríklad záhradkárske chatky, ploty, altánky atď.), ktoré sa nachádzajú na tom istom pozemku ako poistená nehnuteľnosť.

Poistné riziká

 • požiar;
 • výbuch;
 • priamy úder blesku;
 • povodeň;
 • záplava;
 • voda unikajúca z vodovodných zariadení alebo nádrží;
 • víchrica;
 • krupobitie;
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín;
 • pád predmetov;
 • škody spôsobené snehom a námrazou;
 • zemetrasenie;
 • krádež;
 • vandalizmus;
 • náraz dopravného prostriedku;
 • rozbitie skla.

Špeciálne poistené riziká

 • poistenie hrobov;
 • strata zisku (nájmu);
 • atmosférické zrážky;
 • škody spôsobené dymom;
 • nepriamy úder blesku;
 • krádež stavebného materiálu a stavebnej techniky.

Poistenie domácnosti kryje škody na hnuteľných veciach, ktoré tvoria zariadenie vašej domácnosti, ako napríklad nábytok, elektronika, kuchynské vybavenie, textil, športové potreby a iné.

Poistné riziká

 • požiar;
 • výbuch;
 • priamy úder blesku;
 • povodeň;
 • záplava;
 • voda unikajúca z vodovodných zariadení alebo nádrží;
 • víchrica;
 • krupobitie;
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín;
 • pád predmetov;
 • zemetrasenie;
 • krádež a lúpež;
 • vandalizmus, vandalizmus po vlámaní;
 • rozbitie skla.

Špeciálne poistené riziká

 • predĺžená záruka o 1 rok na domáce spotrebiče;
 • preplatenie nákladov na opätovné obstaranie osobných dokladov po poistnej udalosti;
 • škody spôsobené vodou z akvária, vírivých alebo masážnych vaní;
 • nepredvídateľný výpadok elektrickej energie;
 • škody spôsobené dymom.

Poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života

Poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší či domáci miláčikovia na veciach, majetku alebo zdraví iných.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva, držby, správy a z nájmu nehnuteľnosti

Poistenie kryje škody, ktoré vzniknú v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo so správou nehnuteľnosti.

Asistenčné služby vám zabezpečia pomoc v nepredvídateľných situáciách a poskytnú informácie a rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti. Sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a navyše ich od nás dostanete ZADARMO.

0800 121 122 zo Slovenska

+421 2 5857 2266 zo zahraničia

 

ZÁKLADNÝ ROZSAH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB ZADARMO

Technická asistencia

Napríklad:

 • Ak si zabuchnete dvere alebo stratíte kľúče, zabezpečíme ich odomknutie;
 • Keď vám vytopí byt alebo praskne potrubie, bezplatne zorganizujeme inštalatéra;
 • Keď sa stane domácnosť z dôvodu havárie neobývateľná, bezplatne zorganizujeme a uhradíme náhradné ubytovanie a zabezpečíme jej ochranu proti vstupu cudzích osôb.

Zdravotná asistencia

Napríklad:

 • Pri hospitalizácii člena rodiny dlhšej ako 48 hodín bezplatne zabezpečíme jeho návrat domov;
 • Zabezpečíme dopravu osôb poverených opatrovaním detí alebo seniorov.

Právna asistencia a poradenstvo

Napríklad:

 • Ak vám hrozí žaloba za spôsobenú škodu, bezplatne vám zorganizujeme právnu ochranu do stanovenej výšky;
 • Pomôžeme vám, ak nepoznáte postupy pri rokovaní s jednotlivými úradmi, pri vypĺňaní formulárov a dokladov potrebných na získanie potvrdení;
 • Ak potrebujete radu architekta alebo záhradníka pri zariaďovaní domácnosti, nehnuteľnosti alebo záhrady, sprostredkujeme vám kvalifikovaných odborníkov.

ROZŠÍRENÝ ROZSAH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

Okrem základných asistenčných služieb vám za výhodnú cenu poskytne navyše Všeobecné lekárske poradenstvo (denne od 8.00 do 20.00 hod), ktoré zahŕňa tieto služby:

 • Konzultáciu zdravotného stavu;
 • Vysvetlenie lekárskych pojmov, lekárskeho postupu, laboratórnych výsledkov, pojmov z oblasti prenatálnej problematiky;
 • Informácie o liekoch a o ich účinkoch;
 • Zdravotné poradenstvo (vyhľadanie najbližšej lekárne a pohotovosti, kontakty na lekárske zariadenie atď.).

 

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií